تضمین اصالت کالا

سیتی سازه تمام محصولات خود را از وارد کنندگان معتبر و یا تولید کنندگان تهیه می کند و بدیهی است می تواند نسبت به اصل بودن آن ها به خریداران تضمین دهد.

تضمین قیمت کالا

قیمت مبنای تمام کالا های موجود در سیتی سازه، قیمت لیست فروش کارخانجات تولیدی و یا واردکنندگان می باشد و سیتی سازه هیچ تغییری در آن ها نمی دهد.

طبیعی است که قیمت اجناسی که در حراجی سیتی سازه موجود می باشند از قیمت لیست تولیدکنندگان و واردکنندگان پایین تر است.