شرایط ۷ روز بازگشت کالا

وجود ایراد فنی

در صورت وجود ایراد فنی در محصول، حداکثر ۷ روز زمان دارید تا محصول را به تیم فنی سیتی سازه مرجوع کنید.

برای این منظور حتما باید جعبه اصلی محصول را نگه داشته باشید و از مخدوش کردن آن یا هرگونه نوشتن بر روی محصول یا جعبه آن جدا بپرهیزید.

سیتی سازه در قبال استفاد نادرست از محصول و ایجاد شدن ایراد فنی در محصول، هیچ گونه تعهدی ندارد. استفاده نادرست شامل نصب و راه اندازی نامناسب، حمل و نقل کالا در شرایط نامناسب، تنظیمات غلط، نگهداری نامناسب و یا در شرایط نامطلوب می باشد.

توجه: لازم به ذکر است مسئولیت حمل بار به شهرستان به عهده مشتری می باشد. این فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شکستن بار توسط شرکت های حمل و نقلی ندارد.

محصول ارسالی با سفارش مشتری مغایرت داشته باشد

در صورت مغایرت محصول با سفارش کتبی خریدار، حداکثر ۲۴ ساعت زمان دارید تا آن را به اطلاع تیم فنی سیتی سازه برسانید.

طبیعی است برای مرجوع کردن کالا باید آن را در حالت بسته بندی اصلی و بدون استفاده از کالا تحویل تیم فنی سیتی سازه دهید.

وجود ایراد فیزیکی در محصول

در صورت وجود ایراد فنی در محصول، این موضوع را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به اطلاع تیم فنی سیتی سازه برسانید.

برای این منظور حتما باید جعبه اصلی محصول را نگه داشته باشید و از مخدوش کردن آن یا هرگونه نوشتن بر روی محصول یا جعبه آن جدا بپرهیزید.

توجه: لازم به ذکر است مسئولیت حمل بار به شهرستان به عهده مشتری می باشد. این فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شکستن بار توسط شرکت های حمل و نقلی ندارد.