کن
شعاع

اخبار سیتی سازه

معماری و تکنولوژی

برگزاری پنجمین سمینار سلسله نشست های ده گفتار معماری

برگزاری پنجمین سمینار سلسله نشست های ده گفتار معماری با موضوع آیا برای اهالی حرفه ی معماری و شهرسازی مسئولیت هایی فراتر از وظایف حرفه ای قائلیم؟

در هنگام شکستن لامپ کم مصرف چه کنیم؟

نکاتی که باید در هنگام شکستن لامپ های کم مصرف رعایت کنیم.