توالت

همان طور که می دانید ، آیتم سرویس بهداشتی از اهمیت بسیار زیادی در طراحی خانه برخوردار است . لوکس و تمیزی سرویس بهداشتی در جامعه امروز عنصری بسیار مهم و کلیدی است . توالت یکی از فاکتور های مربوط به سرویس بهداشتی و حمام می باشد . توالتها در انواع ایرانی یا زمینی و فرنگی می باشند .

توالتهای ایرانی یا آسیایی در انواع تخت ، نیم گود و گود طبقه بندی می شوند . این توالتها می توانند به صورت طبی یا غیر طبی باشند . شما می توانید متناسب با فضا و نیاز خود محصول مورد نیاز خود را انتخاب نمایید .

توالتهای فرنگی در انواع ساده و وال هنگ تولید می شوند . توالتهای فرنگی ساده در دو نوع یک تکه و دو تکه عرضه می شوند . شما با توجه به نوع و خروجی و آکس تخلیه خود می توانید فرنگی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید . توالتهای وال هنگ از مجموعه لوکس به حساب می آیند .