توالت فرنگی

آیتم سرویس بهداشتی از اهمیت بسیار زیادی در طراحی خانه برخوردار است . لوکس و تمیزی سرویس بهداشتی در جامعه امروز عنصری بسیار مهم و کلیدی است . توالت یکی از فاکتور های مربوط به سرویس بهداشتی و حمام می باشد . توالتها در انواع ایرانی یا زمینی و فرنگی می باشند . توالت فرنگی در انواع ساده و وال هنگ تولید می شوند .

توالتهای فرنگی ساده در دو نوع یک تکه و دو تکه عرضه می شوند . خروجی این توالتها هم می تواند به کف و هم به دیوار باشد . شما با توجه به نوع و خروجی و آکس تخلیه خود می توانید فرنگی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید . هم چنین تخلیه توالتهای فرنگی در انواع واتر جت ، توربو جت و … می باشد . توالتهای وال هنگ از مجموعه لوکس به حساب می آیند . فلاش تانک این توالت ها در پشت دیوار قرار می گیرد و به واسطه دکمه قابل استفاده است . این توالتها فضای بسیار کمی را اشغال می کنند .