توالت فرنگی چینی کرد

توالت فرنگی چینی کرد، دارای زیبایی و کیفیت بالا مطابق با استاندارد روز دنیا می باشد. توالت فرنگی چینی کرد در دو نوع یک تکه و دو تکه تولید می شود. سیستم تخلیه توالت فرنگی چینی کرد 4 مدل شامل توربو جت، واتر جت، گردابی و ریزشی است که لازم به ذکر است سیستم تخلیه فرنگی های دو تکه فقط از نوع ریزشی می باشد. اغلب فرنگی های  چینی کرد دارای درب آرام بند می باشند. چینی کرد برای خروجی سیفون توالت فرنگی  یکی از سه حالت خروجی به کف، دیوار و یا 45 درجه را در نظر می گیرد.

از نکات اصلی هنگام خرید توالت فرنگی که باید در نظر گرفته شود دانستن اندازه آکس توالت فرنگی می باشد. گارانتی بدنه توالت فرنگی چینی کرد به مدت 3 سال و برای مکانیزم 6 ماه در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است که برای استفاده از گارانتی، محصول حتما باید توسط سرویس کار رسمی شرکت چینی کرد طبق استاندارد های مربوطه نصب گردد در صورت نصب غیر اصولی و یا توسط فرد غیر مجاز، محصول شامل گارانتی نخواهد شد.