دوربین مداربسته آنالوگ

امروزه دوربین های مداربسته از تجهیزات بسیار مهم به حساب می آیند . در سطح شهر به هر نقطه که نگاه کنیم ، دوربین های مداربسته را مشاهده می نماییم . در واقع دوربین مداربسته از عوامل بازدارنده و کنترلی به حساب می آیند . وجود دوربین های مدار بسته در برخی مکان ها واجب و ضروری است . دوربین های مدار بسته به سه دسته کلی دوربین های مداربسته آنالوگ ، دوربین های مداربسته دیجیتال و دوربین های مدار بسته تحت شبکه تقسیم بندی می شوند . هم چنین به لحاظ شکل به دو دسته کلی دام و بولت دسته بندی می شوند . دوربین مداربسته آنالوگ ساده ترین نوع دوربین های مداربسته می باشد که با یک سیستم ساده به DVR متصل می شود .

دوربین های مداربسته آنالوگ در مکان هایی استفاده می شود که از اهمیت پایین تری برخوردار هستند. به راحتی به وسیله انتقال تصویر و در بستر اینترنت می توان تصویر را به موبایل و کامپیوتر انتقال داد .