دوربین مداربسته بولت آنالوگ

در سطح شهر به هر نقطه که نگاه کنیم ، دوربین های مداربسته را مشاهده می نماییم . در واقع دوربین مداربسته از عوامل بازدارنده و کنترلی به حساب می آیند . امروزه دوربین های مداربسته از تجهیزات بسیار مهم به حساب می آیند . وجود دوربین های مدار بسته در برخی مکان ها واجب و ضروری است . دوربین های مدار بسته به سه دسته کلی دوربین های مداربسته آنالوگ ، دوربین های مداربسته دیجیتال و دوربین های مدار بسته تحت شبکه تقسیم بندی می شوند . هم چنین به لحاظ شکل به دو دسته کلی دام و بولت دسته بندی می شوند . دوربین مداربسته آنالوگ ساده ترین نوع دوربین های مداربسته می باشد که با یک سیستم ساده به DVR متصل می شود . دوربین مداربسته بولت آنالوگ در مکان های باز بیشتر کاربرد دارد .

شما می توانید مطابق فضا و نیاز خود دوربین مدار بسته بولت خود را انتخاب نمایید .