آیفون تصویری

یکی از شاخه های بسیار مهم در طراحی ، ساخت و بازسازی ساختمان تجهیزات ساختمانی می باشد . برخی از آن ها باعث لوکس شدن ، مدرن شدن و به روز شدن ساختمان می گردد . یکی از تجهیزات بسیار با اهمیت ساختمان آیفون تصویری می باشد . امروزه آیفون های تصویری جای خود را به آیفون های صوتی قدیم داده اند . آیفون های تصویری جدید تصویری واضح و روشن و رنگی را به همراه صدایی واضح و رسا به نمایش می گذارند .

آیفون های تصویری شامل دو قطعه می باشند . مانیتور که در داخل واحد نصب می شود و دارای مانیتور می باشد . پنل که در جلوی درب نصب می شود و شامل زنگ و شاسی تمامی واحد ها می باشد . مانیتور ها در ابعاد و اندازه ها و طرح های گوناگون و هم چنین پنل ها در تعداد واحدهای مختلف و دوربین های مختلف عرضه می شوند . سیتی سازه آیفون های تصویری متنوع را در اختیار مشتریان قرار داده است .