پنل آیفون تصویری

یکی از شاخه های بسیار مهم در طراحی ، ساخت و بازسازی ساختمان تجهیزات ساختمانی می باشد . برخی از آن ها باعث لوکس شدن ، مدرن شدن و به روز شدن ساختمان می گردد . یکی از تجهیزات بسیار با اهمیت ساختمان آیفون تصویری می باشد . امروزه آیفون های تصویری جای خود را به آیفون های صوتی قدیم داده اند . آیفون های تصویری جدید تصویری واضح و روشن و رنگی را به همراه صدایی واضح و رسا به نمایش می گذارند .آیفون های تصویری شامل دو قطعه پنل و مانیتور می باشند . پنل آیفون تصویری در جلوی درب ورودی نصب می شود .

این پنل شامل شاسی ها و دکمه های واحدها یا پنل شماره گیری می باشد . هم چنین دوربین بر روی پنل نصب شده است تا تصویر را به واحد ها انتقال دهد . سیتی سازه پنل های آیفون تصویری متنوع با تعداد واحد های مختلف را در اختیار مشتریان قرار داده است .