سنسور

امروزه زندگی ها به سمت هوشمند سازی در حال حرکت است. هوشمند سازی علاوه بر راحتی باعث صرفه جویی انرژی و برق می گردد. سنسورها از مجموعه عوامل تاثیر گذار در هوشمند سازی می باشند. سنسورها در زمینه روشنایی هم به صورت سنسور و هم چراغ سقفی سنسوردار تولید می شوند. سنسورها و چراغ های سنسوردار محصولی موثر در کاهش مصرف انرژی می باشد که در راه پله ها و پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور این چراغ با ورود افراد به راه پله و پارکینگ و قرارگیری در میدان دید آن به طور خودکار روشنایی روشن شده و پس از گذشت زمان مشخص تنظیم شده خاموش می شود. میدان دید این کلید، بالا به پایین و چپ به راست است.

سیتی سازه انواع سنسورها و چراغ های سقفی سنسوردار SMD، IP، سرپیچ معمولی و باطری دار را در انواع مختلف با برندهای گوناگون عرضه نموده است.