انواع سنسور

امروزه زندگی ها به سمت هوشمند سازی در حال حرکت است. هوشمند سازی علاوه بر راحتی باعث صرفه جویی انرژی و برق می گردد. سنسورها از مجموعه عوامل تاثیر گذار در هوشمند سازی می باشند. سنسورها در زمینه روشنایی هم به صورت سنسور و هم چراغ سقفی سنسوردار تولید می شوند. انواع سنسور ها محصولاتی موثر در کاهش مصرف انرژی می باشند که در راه پله ها و پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرند. سنسور با ورود افراد به راه پله و پارکینگ و قرارگیری در میدان دید آن به طور خودکار روشنایی روشن شده و پس از گذشت زمان مشخص تنظیم شده خاموش می شود. میدان دید این کلید، بالا به پایین و چپ به راست است.

سیتی سازه انواع سنسورها را با برندهای گوناگون برای مشتریان عرضه نموده است. مشتریان گرامی می توانند بنا بر نیاز خود و محیط مورد استفاده با توجه به توضیحات سنسور مورد نظر خود را انتخاب نمایند.