چراغ سنسوردار

امروزه زندگی های بشر به سمت هوشمند سازی در حال حرکت است. هوشمند سازی علاوه بر راحتی باعث صرفه جویی انرژی و برق می گردد. سنسورها از مجموعه عوامل تاثیر گذار در هوشمند سازی می باشند. سنسورها در زمینه روشنایی هم به صورت سنسور و هم چراغ سنسوردار تولید می شوند. چراغ سقفی سنسوردار محصولی موثر در کاهش مصرف انرژی می باشد که در راه پله ها و پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور این چراغ با ورود افراد به راه پله و پارکینگ و قرارگیری در میدان دید آن به طور خودکار روشنایی روشن شده و پس از گذشت زمان مشخص تنظیم شده خاموش می شود. میدان دید این کلید، بالا به پایین و چپ به راست است.

سیتی سازه هم چنین انواع چراغ های سقفی سنسوردار SMD، سرپیچ معمولی و باطری دار را در انواع مختلف با برندهای گوناگون برای مشتریان عرضه نموده است.