دوربین ورتینا

شرکت ورتینا (Vertina) برندی پیشتاز در عرضه سیستم های حفاظت و نظارت محیطی است.شرکت دیدافزار سیستم نماینده رسمی فروش دوربین ورتینا می باشد. این دوربین ها شامل ۲ سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش این شرکت هستند.