زمان و نحوه ارسال کالا

زمان و نحوه ارسال کالا


زمان ارسال

شهر تهران

 • در صورتی که کالای انتخابی مشتری در هنگام استعلام موجود باشد و تا قبل از ساعت ۱۷ سفارش نهایی شود ، امکان ارسال کالا تا حداکثر ۳ ساعت فراهم است. زمان دقیق تر آن با مشتری هماهنگ می شود.

 • در صورتی که کالای انتخابی مشتری در هنگام استعلام موجود باشد و بعد از ساعت ۱۷ سفارش نهایی شود ، امکان ارسال کالا تا ساعت ۱۳ روز کاری بعدی فراهم است. زمان دقیق تر آن با مشتری هماهنگ می شود.

 • در صورتی که کالای انتخابی مشتری سفارشی باشد و یا تامین آن احتیاج به زمان داشته باشد ، کالا با هماهنگی مشتری ارسال می گردد. (لازم به ذکر است محصول سفارشی به هیچ عنوان امکان تعویض یا مرجوعی ندارد)

 • با توجه به این که محصول از انبار ارسال می گردد ، فاکتور به صورت الکترونیکی به مشتریان ارسال می گردد. در صورت نیاز فاکتور کاغذی ، هزینه ارسال به صورت جداگانه از مشتری دریافت می گردد.

 • هنگام دریافت کالا در تهران ، نیاز هست تا کارت شناسائی ارائه گردد.

 • در روزهای تعطیل امکان ارسال بار وجود ندارد.

شهرستان ها

 • در صورتی که کالای انتخابی مشتری در هنگام استعلام موجود باشد و تا قبل از ساعت ۱۷ سفارش نهایی شود ، امکان ارسال کالا در همان روز به باربری ، تیپاکس ، پست و … فراهم است. زمان دقیق تر آن با مشتری هماهنگ می شود. بارنامه مربوطه حداکثر روز کاری بعدی ارسال می گردد.

 • در صورتی که کالای انتخابی مشتری در هنگام استعلام موجود باشد و بعد از ساعت ۱۷ سفارش نهایی شود ، امکان ارسال کالا در روز بعدی کاری به باربری ، تیپاکس ، پست و … فراهم است. زمان دقیق تر آن با مشتری هماهنگ می شود. بارنامه مربوطه حداکثر روز کاری بعدی ارسال می گردد.

 • در صورتی که کالای انتخابی مشتری سفارشی باشد و یا تامین آن احتیاج به زمان داشته باشد ، کالا با هماهنگی مشتری ارسال می گردد. بارنامه مربوطه حداکثر روز کاری بعدی ارسال می گردد. (لازم به ذکر است محصول سفارشی به هیچ عنوان امکان تعویض یا مرجوعی ندارد)

 • ارسال کالا توسط باربری معمولا بین ۱ تا ۲ روز و تیپاکس و پست معمولا یک روزه می باشد.

 • با توجه به این که محصول از انبار ارسال می گردد ، فاکتور به صورت الکترونیکی به مشتریان ارسال می گردد. در صورت نیاز فاکتور کاغذی ، هزینه ارسال به صورت جداگانه از مشتری دریافت می گردد.

 • در روزهای تعطیل امکان ارسال بار وجود ندارد.

 • مسئولیت حمل بار به شهرستان به عهده مشتری ، باربری ، تیپاکس و پست حمل کننده بارمی باشد. سیتی سازه هیچ گونه مسئولیتی در قبال شکستن بار توسط شرکت های حمل و نقلی ندارد. مشتری می تواند نحوه حمل کالا و یا نام باربری مورد نظر را اطلاع دهد.

هزینه حمل

شهرتهران

 • هزینه حمل و نقل کالا در شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) برای سفارشات به مبلغ بالاتر از ۱۰ میلیون تومان رایگان می باشد.

 • هزینه حمل و نقل کالا در شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) برای سفارشات به مبلغ پایین تر از ۱۰ میلیون تومان مبلغ ۲۸۰۰۰ تومان می باشد.

شهرستان ها

 • هزینه حمل و نقل کالا تا باربری ، تیپاکس ، پست و … برای شهرستان ها برای سفارشات به مبلغ بالاتر از ۱۰ میلیون تومان رایگان می باشد. هزینه باربری ، تیپاکس ، پست و …. به عهده مشتری می باشد.

 • هزینه حمل و نقل کالا تا باربری ، تیپاکس ، پست و … برای شهرستان ها برای سفارشات به مبلغ پایین تر از ۱۰ میلیون تومان مبلغ ۲۸۰۰۰ تومان می باشد. هزینه باربری ، تیپاکس ، پست و …. به عهده مشتری می باشد.

Call Now Button